Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin sağladığı fonla İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin olimpiyat adaylıklarının ortaya çıkardığı birçok olumlu etkisi bulunuyor.

Başarısızlıkla sonuçlanan olimpiyat adaylıklarının etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma, İstanbul Bilgi Üniversite’sinden Cem Tınaz, Coventry Üniversitesi’nden (İngiltere) Paul Salisbury ve Georgia Üniversitesi’nden (Amerika Birleşik Devletleri) Becca Leopkey tarafından yürütüldü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin İleri Olimpiyat Araştırmaları Merkezi tarafından fonlanan araştırma, 2016/17 döneminde dünya çapından gelen başvurular içinde desteklenmeye değer görülen 6 başvurudan biri oldu.

Araştırma kapsamında Manchester, Chicago ve İstanbul’un başarısızlıkla sonuçlanan olimpiyat adaylıklarının etkileri incelendi. Aralarında adaylık komitesi üyeleri, olimpiyat komitesi üyeleri, devlet, medya ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey temsilcilerin de yer aldığı toplam 33 kişi ile görüşüldü. Görüşmelerin yanı sıra, resmi dokümanlar, raporlar ve akademik makaleler incelendi. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre İstanbul’un ilk 4 adaylığı ile son adaylığı, hedefler, kapsam ve imkanlar açısından birbirinden farklılaşıyor. İlk dört adaylıkta öncelikli amaç, olimpiyatlara ev sahipliği yapmaktan ziyade dolaylı olarak olumlu sonuçlara erişilmesi iken, son adaylıktaki temel amacın oyunlara ev sahipliği yapılması olduğu tespit edildi. İlk dört adaylıkta, o dönemde oyunlara ev sahipliği yapma kapasitesine tam olarak sahip olmasak da adaylıkların bu kapasitenin oluşturulması adına gerekli girişimleri hızlandırdığı tespit edildi. Son adaylık sürecinin İstanbul’un altyapı ve ulaşım yatırımlarında hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğu tespit edildi. Adaylıkta İstanbul’un elini kuvvetlendirmek için, o dönemde ev sahibi olunan spor etkinlikleri farklı şehirlerde çeşitli olumlu etkiler yaratırken, toplumun spor kapasitesinin artmasını da sağladı. 2010-2013 yılları arasında Türkiye’nin uluslararası prestijine ve itibarına katkı sağlayan adaylığın turizm gelirlerinin artmasına da katkıda bulunduğu belirlendi. Adaylık, devletin farklı birimlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada, ortak amaçlar uğrunda çalışmalarını sağladı. Türk yöneticilerin uluslararası spor arenasında daha etkin roller almalarına katkıda bulunan ilişkiler kurmasına katkı sağlayan sürecin belki en önemli etkilerinden biri de Türkiye’nin sporda dopingle mücadele sisteminin tamamen yeni bir anlayışa ve yapıya kavuşması oldu. Öte yandan spor özelindeki çıktılara bakıldığında, belirlenmiş tesisleşme hedeflerinin gerçekleştirilememesi, elit sporda hedeflenen başarıların sağlanamaması, toplumun kısıtlı bir bölümünün spora katılımı olumsuz durumlar olarak tespit edildi.

 

Not: Araştırma raporuna Uluslararası Olimpiyat Komitesi online kütüphanesinden erişilebilir. (https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/171156/examining-positive-outcomes-of-unsuccessful-olympic-bids-paul-salisbury-becca-leopkey-cem-tinaz)

 

Feedback